Friday, April 1, 2011

Condiţii si acte necesare eliberare pedigree de către Boxer Club Carpatia

Începând din anul 2011, Clubul de Boxer va putea îndeplini toate formalităţile necesare eliberării de pedigree pentru cuiburile caniselor/proprietarilor de boxeri din România.

Pentru aceasta, vă rugăm să trimiteţi pe una dintre adresele de e-mail ale Clubului următoarele:

1. Declaraţia de montă şi fătare D.M.F. completată şi semnată (descarcă formularul aici)

2. Copii de pe pedigree-le părinţilor puilor

3. Copii de pe carnetele de performanţă ale părinţilor puilor

4. Dovada achitării taxelor în contul bancar al A.Ch.R., şi anume:

- 55 lei/pui (care include eliberare pedigree, carnet de performanţă şi microcip)

- 105 lei/pui - pentru câini ce provin din părinţi fără drept de reproducţie

- 160 lei/pui - pedigree export

- 35 lei/pui - Înregistrare (nostrificare) pedigree cu titlu de import pentru câini cu microcip

click aici pentru a vedea toate tarifele A.Ch.R. in vigoare

5. Recomandat de BCC, AChR şi COR - copii de pe testele de sănătate ale părinţilor puilor, pentru a fi consemnate pe viitoarele pedigree (examen displazie de şold, eco-doppler pentru cardiopatie, examen spondiloză)Taxele menţionate vor fi achitate în contul A.Ch.R.:BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - SUCURSALA DINICU GOLESCU – SECTOR 1

- RO44RNCB0072049673930001 – LEI

- RO17RNCB0072049673930002 – EURO

- SWIFT : RNCBROBUB10

Observaţii importante, conform Regulamentului Cărţii de Origine Române (C.O.R.):

D.M.F. va fi completată de crescător pe propria răspundere şi semnată de proprietarul masculului în prezenţa sa. D.M.F. va fi vizată de către Clubul de Boxer, membru A.Ch.R., din care face parte declarantul, şi transmisă Boxer Club Carpatia în termen de maxim 90 de zile de la data naşterii puilor.
În cazul montelor efectuate în străinătate, DMF va fi vizată de către asociaţia sau clubul din cadrul Organizaţiei Chinologice naţionale recunoscută de FCI.
În situaţia montelor artificiale se va prezenta un certificat medical veterinar ce atestă efectuarea inseminării.
Declaraţia de montă şi fătare trebuie:
să fie completată citeţ, cu litere de tipar
să fie datată
să fie semnată de părţile în cauză (crescătorul şi proprietarul masculului reproducător)
să respecte prevederile art.9 din Regulamentul Cărţii de Origine Române
solicitantul trebuie să achite contravaloarea certificatelor de origine la asociaţia chinologică/clubul în care este membru
Vă reamintim că registrul C din cadrul Cărţii de Origine Române este închis pentru rasa Boxer, astfel încât nu se poate solicita şi obţine pedigree de tip C (certificat de tipicitate).
BCC, 18.03.2011